Alfa Hälsocenter. Sveriges närmaste kursgård inom hälsa. Kurser inom alternativmedicin
Alfa Hälsocenter
Sveriges närmaste kursgård inom hälsa. Etablerad 1942
 
 
 
ANMÄLNINGSVILLKOR
Villkor för kurser
 • Anmälan är bindande och kursavgiften skall vara betald före kursstart
 • Avbokning skall ske skriftligen. Efter avbokning erhåller du en avbokningsbekräftelse
 • Vid avbokning utgår det en avbokningsavgift motsvarande 25% av kurspriset
 • Vid senare avbokning än 14 dagar före kursstart utgår en avbokningsavgift motsvarande 50% av kurspriset
 • Vid avbokning senare än 24 timmar före kursdagen utgår hel kursavgift
 • Uteblir du från kursen utan att avboka utgår hel kursavgift
 • Du har rätt att sända någon annan i ditt ställe
 • Full återbetalning sker om kursen ställes in eller flyttas till annat datum
 • Kurslitteratur/Kursmaterial tillkommer på angivna kurspriser
 • Mat och logi ingår ej i angivna priser (om så ej angives)

Villkor för längre utbildningar (mer än en termin)
 • Anmälan är bindande och kursavgiften skall vara betald enligt betalningsplanen
 • Avbokning skall ske skriftligen . Efter avbokning så erhåller du en avbokningsbekräftelse
 • Vid avbokning utgår en avbokningsavgift motsvarande 25% av terminspriset
 • Vid senare avbokning än 14 dagar före terminsstart utgår en avbokningsavgift motsvarande 50% av terminspriset
 • Vid avbokning senare än 24 timmar före terminsstart utgår terminsavgift
 • Full återbetalning sker om kursen ställes in eller flyttas till annat datum
 • Kurslitteratur/Kursmaterial tillkommer på angivna kurspriser
 • Mat och logi ingår ej i angivna priser (om så ej angives)